Logg inn

Trygg e-handel - hva betyr sertifiseringen?


Trygg e-handel er en godkjenningsordning for nettbutikker. Nettbutikkene skal fylle de 12 kravene i ordningen og etterleve dem løpende, se kravene på http://www.tryggehandel.no/. Et sekretariat følger dette og kan inndra godkjenningen for dem som ikke følger opp. Hver eneste dag sjekkes kredittverdigheten til de godkjente bedriftene, og det foretas anonyme prøvekjøp for å sikre forbrukernes rettigheter overholdes. Trygg E-handel har også et system for å håndtere kundeklager.

Trygghet

Trygg E-handel skal sørge for fastlagte klare, enkle og mer enhetlige rammer for forbrukernes forventninger og netthandlenes forpliktelser ved handel på nettet. Trygg E-handel har utviklet et sett med 12 krav som bygger på norsk lovverk for e-handel og erfaringer fra tilsvarende internasjonale godkjenningsordninger. Når du handler på en Trygg E-handel nettbutikk kan du være sikker på at nettbutikken oppfyller norske lover. Nettbutikkene kontrolleres jevnlig for å sjekke om de følger kravene for den godkjenningen de har fått fra Trygg e-handel.  Trygg e-handels krav er tatt fram for at du som forbruker skal kjenne til og kunne følge opp dine rettigheter når du handler på nettet. Bant annet stilles det store krav på at butikken skal være tydelig med sin identitet, ha sikre og gode rutiner for håndtering av personopplysninger, benytte seg av sikre betalingsløsninger og at firmaet har en stabil økonomi. Du kan se alle kravene for å få en Trygg e-handel-godkjenning her; Trygg e-handels krav.

Sikkerhet

Distansehandel Norge kontrollerer at kravene som stilles for å være godkjent av Trygg e-handel oppfylles. Når du handler på en Trygg E-handel nettbutikk kan du være sikker på at nettbutikken oppfyller norske lover. Nettbutikkene kontrolleres jevnlig for å sjekke om de følger kravene for den godkjenningen de har fått fra Trygg e-handel. Dette gjøres via kredittkontroller, testkjøp og oppfølging ved mistanke om at kravene ikke følges av nettbutikken.

Trygg -handel vil hjelpe deg hvis du opplever at en sertifisert butikk ikke lever opp til godkjenningsordningen.

Dersom du klager på en nettbutikk som har godkjenningen Trygg e-handel og det viser seg at butikken ikke følger de kravene som stilles for godkjenningen så kontakter vi bedriften. Ved alvorlige brister i butikken kan sertifiseringen tilbakekalles umiddelbart.  Alt dette betyr at du som forbruker kan føle deg sikker på at det kun er seriøse bedrifter/nettbutikker som har Trygg e-handelsymbolet på sine sider.

Trygg e-handel symbolet

Alle som er godkjente som Trygg E-handel nettbutikker skal ha Trygg E-handel logoen synlig på sin hjemmeside. Ved å peke på den skal netthandelens status i Trygg E-handel komme opp – slik at forbrukerne vet at de handler med en seriøst og godkjent netthandel.

Hvor finner jeg trygg e-handel sertifiserte bedrifter?

Du frinner alle sertifiserte bedrifter her. Bedriftene er delt inn i kategorier etter sortiment for at du lettere skal kunne finne bedrifter som selger de varene og tjenestene du er intressert i.