✔ Fri frakt over 399,- ✔ Fri retur ✔ 1-4 dagers levering

Personvernpolicy

§1. Hva er en personopplysning?

En personopplysning er enhver type informasjon som direkte eller indirekte kan kobles til en fysisk person som er i live. Også bilder og lydopptak av individer kan være personopplysninger når de behandles i datamaskiner, selv om ingen navn nevnes. Krypterte opplysninger og forskjellige former for elektroniske identiteter, for eksempel IP-adresser, regnes som personopplysninger dersom de kan knyttes til fysiske personer.

§2. Hvilke personopplysninger samler vi inn om deg som kunde, og til hvilket formål?

Care of Carl AS, org.nr. 931 442 090, er ansvarlig for behandling av de personopplysningene du oppgir, for eksempel:

Personopplysninger

Navn

Adresse

Mobilnummer

Personnummer

IP-adresse

Formål

Administrering av dine innkjøp og din konto hos oss (Min side).

Markedsføring via SMS (i tillfelle du har takket ja til markedsføring i kassen) samt fysiske utsendelser, for eksempel gaver og invitasjoner

Bokføringsformål.

Utvikling av våre produkter og tjenester.

Rettslig grunnlag
Denne innsamlingen av personopplysningene dine er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle våre forpliktelser i henhold til kjøpsavtalen. Hvis opplysningene ikke blir gitt, kan våre forpliktelser ikke oppfylles, og vi blir derfor nødt til å nekte deg kjøpet.

Behandlingen er nødvendig for å ivareta vår egen og våre kunders berettigede interesse av å vurdere, utvikle og forbedre våre produkter, tjenester og systemer.

Personopplysninger

E-postadresse

Formål

Administrering av dine innkjøp og din konto hos oss (Min side).

Utvikling av våre produkter og tjenester.

Markedsføring som nyhetsbrev og informasjons-epost (epost-adressen benyttes til markedsføringsaktivitet kun dersom samtykke eksplisitt tidligere er gitt til dette av kunden ved tidligere kjøp hos Care of Carl. Om samtykke ikke er gitt til dette benyttes epost-adressen kun til de to punktene som vist ovenfor).

Rettslig grunnlag
Denne innsamlingen av personopplysningene dine er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle våre forpliktelser i henhold til kjøpsavtalen. Hvis opplysningene ikke blir gitt, kan våre forpliktelser ikke oppfylles, og vi blir derfor nødt til å nekte deg kjøpet.

Behandlingen er nødvendig for å ivareta vår egen og våre kunders berettigede interesse av å vurdere, utvikle og forbedre våre produkter, tjenester og systemer.

Personopplysninger

Høyde

Vekt

Klesstørrelse

Formål

Kun ved bruk av vår tjeneste for stilrådgivning.

Oppfyllelse av tjenesteavtalen for rådgivningstjeneste i forbindelse med «Spør Carl».

Rettslig grunnlag Oppfylle tjenesteavtalen. Denne innsamlingen av personopplysningene dine er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle våre forpliktelser i henhold til tjenesteavtalen.


§3 Hvor lenge lagrer vi personopplysningene dine?

Vi lagrer aldri personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for det aktuelle formålet.

Personopplysningene dine lagres i tre (3) år, eller til du som kunde har valgt aktivt å slette opplysningene. Deretter lagres bare opplysninger som er nødvendige å oppbevare i henhold til Loven om bokføring.

§3.1 Hvordan behandler vi personnummer?

Vi behandler personnummeret ditt bare når det er klart motivert ut fra formålet, nødvendig for sikker identifisering, eller dersom det foreligger noen annen vesentlig begrunnelse. Vi minimerer alltid bruken av personnummeret ditt så langt det er mulig. Vi krypterer ditt personnummer i våre system.

§4 Hvordan beskyttes personopplysningene dine?

Vi er de eneste som eier informasjonen som samles inn på dette nettstedet. Dine personlige identifiserbare opplysninger vil ikke bli solgt eller utvekslet med noen annen virksomhet uten ditt samtykke. Derimot kan opplysningene dine bli delt med våre underleverandører, såkalte tredjeparter.

§4.2 Hvem kan vi i så fall komme til å dele personopplysningene dine med?

Personopplysningene dine kan bli delt med og behandlet av våre utvalgte samarbeidspartnere, som plattformleverandører og sosiale medier, til de formål som er angitt ovenfor, §2. I de tilfeller det er nødvendig for at vi skal kunne tilby våre produkter og tjenester, deler vi personopplysningene dine med virksomheter som er såkalte tredjepartsbehandlere av personopplysninger for oss. En slik tredjepartsbehandler er en virksomhet som behandler personopplysningene på våre vegne, og som vi har inngått en behandlingsavtale med for å maksimere kundenes sikkerhet.

Når personopplysningene dine deles med en tredjepartsbehandler, skjer det kun til formål som er forenlige med de formålene vi har samlet inn opplysningene til (f.eks. å kunne oppfylle våre forpliktelser i henhold til kjøpsavtalen eller lojalitetsprogrammets medlemsvilkår. Vi kontrollerer alle tredjepartsbehandlere av personopplysninger, for å sikre at de kan gi tilstrekkelige garantier med hensyn til sikkerhet og personvern. Vi har skriftlige avtaler med alle tredjepartsbehandlere av personopplysninger, der de garanterer for sikkerheten til de personopplysningene som behandles, og påtar seg å følge våre sikkerhetskrav.

Vi iverksetter en rekke sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysningene dine. Bare medarbeidere som skal utføre en spesifikk arbeidsoppgave (f.eks. fakturering eller kunderådgivning), får tilgang til personlig identifiserbare opplysninger, og de datamaskiner/servere som benyttes til lagring av personlig identifiserbare opplysninger, oppbevares i sikre omgivelser. Opplysningene dine lagres ikke lenger enn den tiden som er angitt ovenfor.

Vi kan også komme til å overføre personopplysninger til underleverandører hvis vi anser det som nødvendig for å oppfylle våre forpliktelser overfor deg som kunde. Våre underleverandører må alltid undertegne en behandlingsavtale med Care of Carl AS for at vi skal kunne sikre en høy grad av beskyttelse for personopplysningene dine.

§5 Avslutte abonnement

Vi bruker den e-postadressen du oppgir til å sende deg nyhetsbrev og informasjon samt oppdateringer som angår bestillinger (gjelder kun dersom du eksplisitt har gitt ditt samtykke til dette ved tidligere kjøp hos oss). Hvis du ikke lenger vil motta nyhetsbrev og informasjon via e-post kan du enkelt avslutte abonnementet i hver enkelt e-postmelding. Send en e-post til oss på [email protected] dersom du har behov for hjelp til dette.

§6 Hvilke rettigheter har du som registrert?

En gang per år har du har som kunde rett til å kostnadsfritt, og etter skriftlig henvendelse til oss på adressen som er angitt ovenfor, få informasjon om hvilke personopplysninger vi har registrert om deg, og hvordan disse opplysningene brukes. Du har også rett til å kreve at vi retter eller sletter feilaktige opplysninger om deg.

Som kunde har du dessuten rett til å kreve å bli glemt og dermed fjernet fullstendig fra våre systemer. Nødvendige personopplysninger som navn og adresse blir likevel liggende i vårt forretningssystem for å oppfylle kravene i loven om bokføring. Opplysninger som telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse og eventuelt kryptert personnummer blir derimot fjernet.

Vi vil også informere om at markedsføring som er koblet til nettleseren din og basert på informasjonkapsler (cookies), ikke blir slettet. Du må selv deaktivere informasjonkapslene (cookies) i innstillingene for nettleseren.

Send en e-post til [email protected] og skriv tydelig at Care of Carl skal slette samtlige opplysninger om deg som kunde. Du kommer deretter til å få en skriftlig bekreftelse på at dette er utført. Vær oppmerksom på at når du som kunde helt blir fjernet fra våre systemer, er det opp til deg å påvise et eventuelt tidligere kjøp ved en reklamasjon eller lignende.

Som kunde har du også rett til dataportabilitet. Hvis vår rett til å behandle personopplysningene dine er begrunnet enten med ditt samtykke eller med oppfyllelse av en avtale med deg, har du rett til å kreve å få de opplysningene du har gitt til oss, overført til en annen personopplysningsansvarlig (såkalt dataportabilitet).

Det er frivillig å oppgi personopplysninger. Hvis du ikke vil at personopplysningene dine skal lagres og/eller benyttes til direktemarkedsføring, ber vi deg sende en e-post til [email protected] og meddele oss dette. Du kan også gjøre endringer angående personopplysninger når du logger inn på "Min side".

§7 Hva er informasjonskapsler, og hvordan bruker vi det?

En informasjonkapsel er en tekstfil som lagres på datamaskinen din, og som inneholder informasjon som hjelper nettstedet å identifisere den besøkende.

Det finnes to typer informasjonkapsler, og Care of Carl AS benytter seg av begge. Den ene typen lagrer en fil permanent på datamaskinen. Slike informasjonkapsler brukes for eksempel for å kunne følge med på hvordan du som besøkende beveger deg på hjemmesiden.

Den andre typen informasjonkapsler som vanligvis benyttes, er såkalte økte informasjonkapsler. I løpet av den tiden du er inne og besøker nettstedet, deler vår webserver ut en unik identifikasjonstreng for ikke å blande deg sammen med andre besøkende. En økt informasjonkapsel lagres aldri permanent på datamaskinen din, men forsvinner når du lukker nettleseren. Care of Carl AS benytter seg av tredjepartsinformasjonkapsler for å maksimere kjøpeopplevelsen. For at du problemfritt skal kunne bruke CareOfCarl.no, kreves det at du har aktivert informasjonkapsler.

Informasjonkapsler brukes for å maksimere funksjonene på et nettsted og derved forbedre kjøpeopplevelsen. Ved hjelp av informasjonkapsler kan nettstedet blant annet holde rede på hvilke varer du har lagt i handlekurven.

Dersom du ønsker å stenge av markedsføring utenfor vår plattform, så kan dette gjøres via stegene som vist nedenunder. Merk at denne type markedsføring kan kun stenges av deg selv.


For å stenge av interessebasert markedsføring fra Facebook:

https://www.facebook.com/ads/preferences/edit/ - Under rubrikken ”annonseinnstillinger”.


For å stenge av interessebasert markedsføring fra Google:

Dersom du ikke er logget inn på et Google-konto, gå til https://adssettings.google.com/anonymous Klikk på de to blå knappene ved rubrikkene slik at de blir grå. Klikk siden «inaktivere» i de rutene som kommer opp.

Dersom du er logget inn på et Google-konto: Gå til adressen https://adssettings.google.com/authenticated Klikk på den blå knappen til høyre for rubrikken slik at den blir grå. Det kommer nå opp en rute, klikk på ”Inaktivere”.

For å stenge av interessebasert markedsføring fra Criteo:

Gå til adressen https://www.criteo.com/privacy

Under rubrikken ”2/ Criteo Sponsored Products”, klikk på begge knappene ved teksten ”Opt-out” og still disse om til ”on”.


§7.1 Kan du selv styre bruken av informasjonkapsler?

Ja. Hvis du ønsker å avstå fra bruk av informasjonkapsler, kan du deaktivere det i nettleserens sikkerhetsinnstillinger. Fremgangsmåten varierer ut fra hvilken nettleser du har. Det innebærer imidlertid at funksjonaliteten på nettstedet begrenses.

Les mer om informasjonkapsler på Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet (Nkom) https://www.nkom.no/.

§8 Mindreårige

Vi samler ikke bevisst inn personopplysninger fra personer som er under 18 år. Hvis du er under 18 år, må du ha foreldres eller foresattes samtykke for å kunne handle hos oss. Dersom vi oppdager eller får informajson om at vi har samlet inn personopplysninger fra personer under 18 år uten at foreldre eller foresatte har gitt sitt samtykke, iverksetter vi tiltak for å slette opplysningene.

§9 Avtaletiden

Avtaletiden begynner å løpe fra det tidspunktet du betaler et kjøp eller registrerer en konto hos oss. En konto opprettes automatisk i tilknytning til det første kjøpet.

§10 Hvordan kontakter du oss lettest hvis du har spørsmål om personvern og behandling av personopplysninger?

Har du spørsmål eller andre innspill, kan du kontakte våre kundeservice via e-post på [email protected] eller via telefon 800 31200, hverdager 08.00–17.00.

Ved oppdatering av våre personvernregler publiserer vi de nye reglene på hjemmesiden.

Vil du fortsette der du var?
Nei, jeg vil starte på nytt
Ja, jeg vil fortsette

Kunderådgivning

Tilbake

Kontakt oss

Telefon

800 31200
Hverdager mellom 08.00-17.00.

Mail

[email protected]
Hverdager besvarer vi ditt mail i løpet av 24 timer.

Vanlige spørsmål

Svar på de mest vanlige spørsmålene finner du her.
4.80/5 5013 Omtaler

Veldig god service, og rask levering.

Marianne E

2024-02-26

Kjøper

2024-02-15

Alltid fornøyd 

Abdelaziz M

2024-02-26

Kjøper

2024-02-16

Meget fornøyd. Vakkert slips. 

finn m

2024-02-26

Kjøper

2024-02-14

Enkelt, kjapt og gode priser. Jeg liker min nye Seiko.

Tore B

2024-02-21

Kjøper

2024-02-10

Anbefaler 👍

dragan j

2024-02-21

Kjøper

2024-02-09

Helt prefekt

Muhamet K

2024-02-19

Kjøper

2024-02-08

Veldig bra og smidig 

Pål C

2024-02-15

Kjøper

2024-02-05

Gode tøfler

Per R

2024-02-14

Kjøper

2024-02-04

Rask levering i miljøvennlig konvolutt og flott produkt :)

Mona G

2024-02-13

Kjøper

2024-01-29

10/10 , en kjempe bra side å bestille klær over nett på👍

Addil A

2024-02-12

Kjøper

2024-02-01

Alltid veldig rask levering og gode produktee

Nille A

2024-02-07

Kjøper

2024-01-28

Rask levering og god service.

Lars N

2024-02-05

Kjøper

2024-01-25

Tipp topp, god informasjon om produktet og kjøps-og leveringsprosessen var rsmidig

Georg K

2024-02-05

Kjøper

2024-01-24

raskt og enkelt

Tom H

2024-02-02

Kjøper

2024-01-22

All perfect, thanks for the excellent service.

Damir Z

2024-02-02

Kjøper

2024-01-22

Rask levering. Bra utvalg.

Andreas W

2024-02-01

Kjøper

2024-01-22

Ingen ting å utsette på noe 😁

Helge H

2024-02-01

Kjøper

2024-01-22

Rask og korrekt levering

Per O

2024-01-29

Kjøper

2024-01-16

God kvalitet, fine klær, godt utvalg og personlig service.

mats j

2024-01-24

Kjøper

2024-01-14

Fikk varene dagen etter bestilling:-)

Arild O

2024-01-24

Kjøper

2024-01-15

Som alltid 100%

Ulrik R

2024-01-17

Kjøper

2024-01-05

Kjapt og oversiktlig

Naim S

2024-01-15

Kjøper

2024-01-03

Meget rask levering, og varen var som beskrevet.

Gjest

2024-01-12

Kjøper

2023-12-30

Fette rask levering hver gang 

Simen N

2024-01-09

Kjøper

2023-12-27

Flotte produkter, glimrende service og veldig rask levering 👌

André B

2024-01-04

Kjøper

2023-12-22

Raskt og ryddig. Flotte produkter helt i henhold til forventning

Jan V

2024-01-04

Kjøper

2023-12-25

Rask levering, fin vare. 

Anette v

2023-12-27

Kjøper

2023-12-16

Beste butikken😎😎😎😎😎😎

Martin P

2023-12-24

Kjøper

2023-12-11

Rask levering og utmerket vare. Veldig fornøyd. 

Tone P

2023-12-20

Kjøper

2023-12-09

Velkommen!
Vil du bestille varer med levering til Norge?
På CareOfCarl.no leverer vi kun til norske adresser.
Ønsker du levering til adresse i annet land? Velg land:
Spar mitt valg av land
Fortsett til Norge »